čtvrtek 25. února 2016

Moje verze Trojské války


Za dávných časů se v Malé Asii nacházelo významné město, které neslo název Trója. Za jeho mohutnými hradbami vládnul král Priamos společně s královnou Hekabou. Ta měla jedné noci zlý sen. V tom snu se jí narodil syn, ale v jejím náručí se náhle změnil v hořící pochodeň. Plameny z pochodně okamžitě přeskočily na trojský hrad a pak také na ostatní stavení. Celé město lehlo popelem. Hekaba se svěřila manželovi a ten hned za úsvitu povolal věštce, aby tento sen vyložil.

Královskému páru bylo doporučeno odnést syna, který se královně narodí, do pustých hor. Měl to být jediný způsob, jak zabránit zkáze království. Královna tedy počkala 9 měsíců, porodila syna a s těžkým srdcem nechala syna odnést do jedné průrvy v horách. Děťátko brečelo a naříkalo, ale ani po několika dnech si jej neodnesla medvědice, vlčice ani žirafa. Mladý Paris tedy umřel v horách, Helena nebyla unesena ze Sparty a Trojané mohli žít svoje spokojené životy dál. Takovým způsobem zabránil moudrý královský pár desetileté válce.

Žádné komentáře:

Okomentovat